Integritetspolicy

Information och fakta om personuppgifter och dataskyddsförordningen finns hos datainspektionen:  En introduktion till dataskyddsförordningen

Nedan beskriver vi mer i detalj om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa om hur du kan påverka vår behandling av dina personuppgifter. Därtill redogör vi för varifrån vi samlar in dina personuppgifter och till vem vi kan komma att överföra dem.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy innan du kontakter oss eller använder våra tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor från tredje part.
Dia Falun & Västerås tar inget ansvar för dessa hemsidor och dess hantering av personuppgifter. Granska alltid den aktuella sidans integritetspolicy innan du skickar några personuppgifter till dessa.


Kontaktuppgifter till oss som ansvarar för Dina personuppgifter

Dia Falun & Västerås AB, 556233-5520, (Dialect Falun) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter för dig som har kontakt med Falun.

KAMA Data AB, 556775-3859, (Dialect Hälla Västerås) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter för Dig som har kontakt med Västerås.

Ovanstående respektive företag är därmed personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med den här policyn.

Dia Falun & Västerås AB samt KAMA Data AB benämns gemensamt för Dialect FoV.

Har du några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs under rubriken ”Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter”, kontakta oss i så fall på vår e-mailadress falun@dialect.se eller ring oss på telefonnr +46 23 775500

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

Namn och kontaktinformation inklusive adress, telefonnummer och e-postadress, personnummer, födelsedatum och uppgift om kön, eventuell facktillhörighet, ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev, uppgifter om din reklamation, leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation (kontonummer och bank för eventuell lön och ersättningar) användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) från vår hemsida.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor

  • när du kontaktar oss via e-post, sociala medier, telefon, brev, eller hemsidans kontaktformulär.
  • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt.
  • när du skickar in en jobbansökan via vår tjänst Teamtailor.
  • från en vän eller släkting till dig som har angett dina kontaktuppgifter i sin kontakt med oss, t.ex. i en tävling eller liknande.
  • nedan redogör vi för vår behandling av dina personuppgifter i detalj.

Vem kan vi komma att överföra dina personuppgifter till?

Dialect FoV säljer aldrig dina personuppgifter.
När vi överför personuppgifter gör vi det för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig på ett bra och effektivt sätt. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan överföras till:

Vi delar dina uppgifter inom våra egen kontrollerade bolag där KAMA Data AB är ett helägt dotterbolag till Dia Falun & Västerås AB.

Andra företag som behöver personuppgifterna för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig såsom vår Franchisegivare DND IT och Telecom AB, vår supportpartner Dialect IT Solutions AB, mobiloperatörer, försäkringsbolag och IT-leverantörer.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med ovanstående kategorier av mottagare i syfte att:

  • säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig, för att kunna fullfölja våra åtaganden med bl.a. support och underhåll på levererade produkter och tjänster samt för eventuella utskick.
  • kunna hantera ett eventuellt reklamationsärende från dig.
  • kunna genomföra eventuella tävlingar.
  • kunna hantera din jobbansökan hos oss.

Dina personuppgifter kan också komma att överföras vid:

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Dina personuppgifter sparas i våra system så länge det finns ett godtagbart syfte, som godtagbart syfte är krav enligt myndigheter eller lag samt då vi har levererat en produkt, tjänst eller funktion där vi har behov av dina uppgifter för att uppfylla vårt åtagande i leverans, funktion och garanti samt upp till 30 månader efter avslutad tjänst, funktion eller leverans för säkerhets och garantiåtaganden. Vissa uppgifter i bokföringen behöver t.ex. på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vilka rättigheter du har över dina data

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.
Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Du kan när som helst begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig, detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Dialect FoV kan också behöva ha kvar dina personuppgifter för att kunna säkra eller försvara något som vi kan ha rätt till enligt lag.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta vår VD som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen